Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

Fatih Silah Sanayi tüfeğinin yasal alıcısı; aşağıda belirtilen şartlara uyması, tüfekte hatalı malzeme kullanımından veya hatalı üretim sebebiyle oluştuğu görülebilen arıza ortaya çıkması durumunda ücretsiz olarak (parça ve işçilik) tüfeğini tamir ettirme hakkına sahiptir.

Tüfeğin garantisi, ilk kullanıcıya teslimat gününden (perakende satış) itibaren 2 yıl için geçerlidir.

Gövde, ilk kullanıcıya teslimattan itibaren 2 yıllık özel bir garantiye tabidir. Bu garanti, tüfeğin normal kullanımından kaynaklanan eskime, kırılma veya gövdedeki kaplama için geçerli değildir. Bu garantinin şartları altında Fatih Silah Sanayi veya Fatih Silah Sanayi satış noktalarından başka bir müdahale kabul etmez ve özellikle tamirat sırasında tüfek sahibinin tüfeği kullanmaması sebebiyle hiçbir şekilde tazminat ödemez. Bu garanti, asla ahşap parçalardaki kırılma için geçerli değildir. Bu garanti arızalı olduğu iddia edilen tüfeğin ikinci paragrafta da bahsedilen ve ilgili parçanın garanti süresi olan ilk kullanıcıya satışından sonraki 2(iki) yıl içinde resmi Fatih Silah Sanayi satıcısına veya ülke distribütörüne masrafları müşterinin kendisine ait olmak üzere gönderilmesi veya elden teslim edilmesi ve en fazla 15 günlük arıza belirleme süresinin kabul edilmesi şartıyla geçerlidir. Tüfekle birlikte arıza veya arızaların yazılı olduğu bir not (nota lütfen adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, tüfeğinizin seri numarasını ve model numarasını yazmayı unutmayın.) ve ilk alım tarihini ve yerini gösteren diğer belgelerin (örneğin fatura) fotokopisini verin.

 

BU GARANTİ ŞU KOŞULLARDA GEÇERLİ DEĞİLDİR:

1. Tüfeğin iddia edilen arıza veya arızalarının; normal eskime, normal kırılma, bilerek zarar verme, ihmal edilmiş bakım, kullanım talimatlarının ihmal edilmesi, depolama talimatlarının ihmal edilmesi, uygun olmayan kullanım (örneğin elle doldurulmuş veya tekrar dolumu yapılmış fişeğin kullanımı) sebebiyle olduğunun anlaşılması,

2. Tüfekte bir şekilde parça değiştirilmiş veya tüfekte fabrika harici dönüşüm yapılmış olduğunun anlaşılması. Bu garantinin şartları altında bütün tamirat veya parça değiştirmeler, makul bir zaman dilimi içinde yapılacaktır. Parça değişimi olsun veya olmasın bütün tamiratlar, Fatih Silah Sanayi tarafından onaylı yurtiçi tamir merkezleri veya Fatih Silah Sanayi fabrika personeli tarafından doğru ekipmanlar ve prosesler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Müşteri tamirat veya parça değiştirme bittikten sonra bilgilendirilecektir. Bizzat müşteri tarafından alınması için tutulabilir veya müşteri kabul ederse masrafları müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından bildirilen adrese gönderilir. Bu garantinin şartlarına uygun herhangi bir servis hizmeti veya tamirat, garanti süresini uzatmaz veya şartları değiştirmez. Fakat tamirat yapılan kısımda, müşteriye teslimat tarihinden itibaren 1 yıllık garanti süresi oluşur. Eğer tüfeğin yeni bir tüfekle değiştirilme durumu olursa, tam garanti yeni tüfeğin müşteriye teslimatı ile başlar. Müşteri isteğine göre özel ustalıklar ve standart dışı değişiklikler, Fatih Silah Sanayi tarafından kabul edilemez.

UYARI: Servis için tüfeğinizi gönderirken tüfeğin boş olduğundan emin olun. Tüfekle birlikte asla fişek göndermeyin.

Copyright (C) 2016 Fatih Silah Sanayi. Tüm hakları saklıdır.